درباره شرکت

خانه درباره شرکت
شرکت متالورژی پودر خراسان درسال ۱۳۷۳ تاسیس گردید و از ان زمان تا کنون فعالیتهای گسترده ای در زمینه تولید محصولات مختلف متالوژیکی داشته است که اهم امور انجام شده طی چند سال گذشته به شرح ذیل می باشد:

– طراحی وساخت اتمایزینگ گازی عمودی آزمایشگاهی  (۱۳۷۳)

– طراحی و ساخت خط اتمایزینگ گازی افقی جهت تولید پودرهای مس وقلع وسرب وروی (۱۳۷۴)

– طراحی وساخت یک خط تولید صنعتی اتمایزینگ گازی عمودی جهت تولید پودر آلومینیوم  (۱۳۷۷)

– طراحی و ساخت خط اتمایزینگ افقی جهت تولید ساچمه شات بلاست  (۱۳۷۹)

– طراحی یک خط اتمایزینگ آبی جهت تولید پودر فلزات آهنی و غیر آهنی (۱۳۸۲)

– طراحی و راه اندازی خط تولید قطعه به روش متالورژی پودر (۱۳۸۵)

– نصب و راه انذازی خط تولیذ پوذر الومینیوم فلیک به روش dry ball milling

– نصب و راه اندازی خط تولید پودر الومینیوم کروی به روش vacum gas atomization

 ظرفیتهای تولیدی شرکت در حال حاضر به شرح ذیل می باشد:

– ظرفیت تولید پودرمس وآلیاژهای آن به روش اتمایزینگ گازی به میزان ۳۰۰تن در سال

– ظرفیت تولید پودرمس وآلیاژهای آن به روش اتمایزینگ ابی به میزان ۳۰۰تن در سال

– ظرفیت تولید پودر آلومینیوم به روش air atomization به میزان۱۰۰۰تن در سال

– ظرفیت تولید پودر آلومینیوم کروی به روش vacuum gas atomization به میزان ۱۰۰۰ تن در سال

– ظرفیت تولید پودر آلومینیوم فلیک به روش dry ball milling به میزان۵۰۰ تن در سال

– ظرفیت تولید پودرهای سرب وروی وقلع جمعاً به میزان ۵۰۰ تن در سال

– ظرفیت تولید ساچمه شات پلاست فولادی به میزان ۴۰۰ تن در سال

– ظرفیت تولید پودرهای فلزات آهنی و غیر آهنی به روش اتمایزینگ آبی و گازی به میزان۵۰۰ تن در سال