پودر آلومینیوم اکلیل (فلیک)

خانه پودر آلومینیوم اکلیل (فلیک)
پودر آلومینیوم اکلیل (فلیک)

شرکت متالورژی پودر خراسان قادر می باشد چهار نوع پودر آلومینیوم فلیک متفاوت تولید نماید که در صنایع مختلفی از جمله تولید بتن های سبک ، صنایع رنگ سازی و صنایع شیمیایی  کاربرد دارند.
دانه بندی ها : مطابق با درخواست مشتری انواع دانه بندی قابل تولید می باشد.