پودر آلومینیوم نامنظم

خانه پودر آلومینیوم نامنظم
پودر آلومینیوم نامنظم

شرکت متالورژی پودر خراسان قادر می باشد هر نوع دانه بندی از پودر الومینیوم نامنظم مطابق با نیاز مشتری تولید نماید که در صنایع مختلفی از جمله تولید شمیایی، متالورژی، لنت ترمز و….کاربرد دارند.
دانه بندی ها : شامل ۴۵- میکرون، ۶۳- میکرون ، ۱۵۰- میکرون ، ۶۳+۳۵۰- میکرون، ۱۰۰+۴۰۰-  میکرون