پودر آلومینیوم کروی

خانه پودر آلومینیوم کروی
پودر آلومینیوم کروی

شرکت متالورژی پودر خراسان قادر می باشد هر نوع دانه بندی از پودر الومینیوم کروی مطابق با نیاز مشتری تولید نماید که در صنایع مختلفی از جمله  پیرو تکنیک، صنایع رنگ سازی و….  کاربرد دارند.