پودر روی

خانه پودر روی

این شرکت قادر به تولید پودر روی به روش اتمایزینگ گازی با شکل ظاهری بی شکل و نامنظم و با دانه بندی های زیر می باشد:
دانه بندی ها (شامل ۴۵- میکرون، ۶۳- میکرون ، ۴۵+۱۵۰- میکرون ،۶۳+۵۰۰- میکرون)
برخی کاربرد های این محصول
۱-پروتکنیک (کاربردهای انفجاری وآتش بازی)
۲-متالورژی پودر- متالورژی(گالوانیزینگ)
۳- به عنوان عامل احیاء کننده در کاربردهای شیمیایی
۴- لنت ترمز – کاربردهای شیمیایی
همچنین این شرکت قابلیت این را داراست که دیگر سایز ها و دانه بندی های مختلف را بسته به سفارش مشتری تولید نماید.