شرکت متالورژی پودر خراسان درسال ۱۳۷۳ تاسیس گردید و از ان زمان تا کنون فعالیتهای گسترده ای در زمینه تولید محصولات مختلف متالوژیکی داشته است که اهم امور انجام شده طی چند سال گذشته به شرح ذیل می باشد:

– طراحی وساخت اتمایزینگ گازی عمودی آزمایشگاهی (۱۳۷۳)

– طراحی و ساخت خط اتمایزینگ گازی افقی جهت تولید پودرهای مس وقلع وسرب وروی (۱۳۷۴)

اهداف شرکت متالورژی پودر خراسان شامل موارد ذیل می باشد:

– افزایش سطح کیفیت مدیریت

– توسعه منابع انسانی

– افزایش کیفیت و کمیت و تنوع تولید

– انجام پروژه های تحقیقاتی

لیست استانداردهای مورد استفاده برای آزمون محصولات به شرح ذیل می باشد:

۱- اندازه گیری دانسیته ظاهری مطابق استاندارد Astm B329-98

۲- تست تعیین دانه بندی با دستگاه Laser Particle Size Analyser

۳- تست تعیین سطح ویژه به روش BET

۴- تست تعیین میزان لوبریکنت Astm D480-88